Monday، 4 July 2022، 3:47 PM
الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر الدراسي: النظرية العامة للدستور (نظرية الدستور )
مسرد: ترجمة لمصطلحات دستورية باللغة الفرنسية
ا
صورة DOUADI ADEL

الإخطار

بواسطة Tuesday، 31 May 2016، 6:55 PM - DOUADI ADEL
 

La Saisine

صورة DOUADI ADEL

الإستفتاء الدستوري (التأسيسي)

بواسطة Tuesday، 31 May 2016، 7:10 PM - DOUADI ADEL
 

Le Référendum constitutionnel (constituant)

صورة DOUADI ADEL

الجمعية التأسيسية

بواسطة Tuesday، 31 May 2016، 5:38 PM - DOUADI ADEL
 

L'Assemblée constituante

صورة DOUADI ADEL

الدفع بعدم الدستورية

بواسطة Tuesday، 31 May 2016، 6:57 PM - DOUADI ADEL
 

L'Exception d'inconstitutionnalité

صورة DOUADI ADEL

الرقابة على دستورية القوانين

بواسطة Tuesday، 31 May 2016، 7:02 PM - DOUADI ADEL
 

Le Contrôle de la constitutionnalité des lois